agreement-business-businessman-872957.jpg
Štítky:
 • Webové prezentace, e-shopy
fit270x270
Adam Jégl
25. 1. 2019

Jak vybrat dodavatele webové prezentace/e-shopu?

Výběr dodavatele e-shopu, webu nebo webového portálu není radno podceňovat. Přečtěte si, na co si dát pozor.

V INSPIRE jsme se rozhodli vytvořit sadu článků o výběru vhodného dodavatele. Ten se liší podle typu projektu, jestli se jedná o webovou prezentaci, e-shop nebo webový portál. Každý tento projekt má svá specifika a je důležité je při výběru dodavatele zohlednit. Tento první článek cílí na zobecnění této problematiky.

Poznámka: Pro tento článek platí předpoklad, že již nehodláte oslovit živnostníka nebo studenta, který by vám udělal web za nižší desítky tisíc a tím by spolupráce skončila. Tento postup popisuje výběr pro dlouhodobou spolupráci, kde je velký tlak na reprezentaci, a hlavně podporu samotného podnikání a s tím spojený budoucí rozvoj (stránek i obchodu).

Jak vybrat dodavatele webové prezentace, e-shopu nebo webového portálu

Na začátku je důležité si uvědomit, že hledáte partnera pro vývoj obchodního nástroje, který bude pracovat 24 hodin ve dne i v noci. Bude reprezentovat vaše jméno, společnost a třeba obchodní zástupce. Partnera je důležité si vybrat dobře, protože se očekává, že spolu budete pracovat několik následujících let, proto je vhodné, abyste poznali dodavatele, lidi, kteří s vámi budou pracovat a jeho pracovní způsoby.

Popis projektu

Než se pustíte do hledání dodavatelů webové prezentace, je důležité si sednout a sepsat funkční požadavky, které očekáváte od budoucích stránek.

Možné věci, které byste měli sepsat:

 1. Co chcete prezentovat a zviditelnit (produkty, služba, společnost, kariéra)
 2. Jak to budete prezentovat
 3. Jaké jsou vaše konkurenční výhody
 4. Jestli chcete mít blog pro novinky a články
 5. Jestli chcete pochlubit svými referencemi
 6. Jestli budete napojovat stránky na ERP nebo CRM systém
 7. Kontakty (konkrétní osoby nebo obecný kontakt?)

Měli byste mít tušení, co těmi stránkami chcete získat a stanovit si svoje předběžné KPI.

Dalo by se ještě chvíli pokračovat v závislosti na konkrétním způsobu vašeho podnikání, ale ještě doporučujeme vytvořit krátký dokument, který bude sloužit pro samotné dodavatele. Tento dokument by měl popisovat v krátkosti vaše podnikání, co sledujete novými stránkami, kdo je vaše cílová skupina a další věci o podnikání. Každá větší firma by toto od vás pravděpodobně chtěla nebo se to snažila zjistit během schůzky, ale zmiňujeme to pro jistotu, abyste věděli, co by měl být standard.

Hledání dodavatelů webové prezentace

Aby výběr dodavatele dával smysl a vedl ke kýženému výsledku (najití nejideálnějšího obchodního partnera), je vhodné oslovit více firem zabývajících se vývojem webových stránek. Ideální počet oslovených dodavatelů je 3 a více. Množství oslovených dodavatelů záleží na vašem časovém fondu, který jste ochotni tomuto výběru věnovat. Zde ovšem platí pořekadlo: „Čím více, tím lépe“, protože uvidíte různé standardy a máte možnost většího srovnání.

1.      Doporučení

Toto je nejideálnější způsob, jak hledat partnery. Ve chvíli, kdy máte možnost kontaktovat někoho ze svého okolí, kdo již aktuálně pracuje s nějakým dodavatelem webových stránek, tak toho využijte. Hledáte partnera, kterého klienti sami doporučují dále, je to vizitka, která mluví za vše. Zde je nutné mít na paměti, že je potřeba srovnávat velikosti a rozsáhlost projektů.

Pokud bude známý doporučovat místního živnostníka od kterého si nechal dělat jednoduchou líbivou statickou stránku v řádech nižších desítek tisíc, tak ve chvíli, kdy vy očekáváte od projektu komplexní prezentaci vaší společnosti s individuálním představením odlišných služeb s důrazem na prestiž a bezpečnost, tak zde již toto doporučení nemusí být úplně vhodné.

2.      Tvůrci stránek, které se vám líbí

Pokud pro vás bod 1 není možný, tak je vhodné na to jít přes stránky, které se vám osobně líbí nebo stránky, které sdělují podobné informace, které chcete sdělit vy jako společnost. Na většině stránek můžete nalézt výrobce stránek uvedeného v patičce.

Tato metoda si vyžádá chvíli času na nalezení pár favoritů. Zde je opět důležité hledat podobně náročné projekty, které odpovídají vaší představě.

3.      Výběr dle výsledků vyhledávání

Poslední možností jsou výsledky vyhledávačů na různé vyhledávací dotazy, např. „dodavatel webových stránek Brno“, „tvorba webových stránek Brno“ a další kombinace. Jak si lze všimnout, v obou případech jsme dotaz upřesnili lokací, ale tato podmínka není vždy nutná. Byť se hodí mít dodavatele poblíž při řešení různých aktivit, tak vhodně nastavená komunikace a forma práce toto může velmi dobře nahradit.

Na trhu je mnoho společnostní, které se zabývají tvorbou webových stránek, ale mnoho z nich se profiluje na různé zákazníky, a hlavně druhy stránek, např. webové prezentace, e-shopy nebo velké zákaznické portály. 

U výsledků dotazování je důležité si uvědomit, že první výsledky budou propagované, tedy že je to reklama. Při zobrazení výsledků je jasné, že je tato metoda časově nejnáročnější, protože je nutné projít mnoho webů s různou kvalitou a cílovou skupinou.

O dodavatelích vás zajímají tyto informace

Ať se na stránky potenciálního dodavatele dostanete odkudkoliv, je důležité sledovat několik indicií, které vám napoví, jestli to je dodavatel pro vás.

Při návštěvě stránek dodavatele je velmi důležité pátrat po referencích. Reference vám poskytnou mnoho informací:

 • Očekávaný grafický design
 • Složitost projektů
 • Velikost klientů
 • Přibližnou cenovou hladinu
 • a další nápovědy, které vám pomohou si udělat názor.

Další informací, která vás z pohledu klienta zajímá je kredibilita, tedy důvěryhodnost firmy. Zde je na místě podívat se na www.justice.cz a firmu si prověřit. Zjistíte zároveň se zdravým firmy i délku působení na trhu, pokud se tak nestalo již ze stránek samotných.

Pokud plánujete větší projekt, je vhodné znát i způsob práce a způsob vývoje, např. agilní vývoj vs vodopádový vývoj (problematika lépe probrána zde). Tuto informaci možná nezískáte vždy na stránkách, ale je vhodné si dát poznámku a probrat to případně na osobní schůzce.

 

Dodavatelé jsou vybráni

Vybrali jste 3 a více dodavatelů a nyní by měla být z vaší strany snaha o osobní schůzku. Email i telefonát jsou dostatečně vhodné pro oslovení. Z osobní zkušenosti se přikláníme k telefonickému způsobu, protože i samotný telefonní rozhovor vám pomůže si udělat první dojem.

 Pokud by nějaký dodavatel tvrdil, že schůzka není potřebná, je to kandidát na vyloučení. Nelze udělat kvalitní webovou prezentaci bez dostatečné znalosti klienta. Toto seznamovaní s obchodem klienta může trvat i několik hodin a několik schůzek. Je důležité jít do hloubky a poznat kolikrát i samotné vnitropodnikové procesy klienta, aby webové stránky mohly dobře plnit účel.

Samotné schůzky jsou velmi individuální záležitostí, zde už velmi rozhodují sympatie a důvěra. Po schůzkách nastává chvíle cenových nabídek a hodnocení.

Cenová nabídka

Cenová nabídka by u větších projektů měla vždy obsahovat předimplementační analýzu. Tato analýza se skládá z více oblastí a je velmi důležitá pro návrh budoucích stránek a vytvoření technické specifikace, která poté slouží k upřesnění ceny za zhotovené dílo. Více o předimplementační analýze zde).

 

Hodnocení dodavatelů

Metod pro výběr dodavatelů je mnoho. Doporučujeme zvolit z metod níže.

Způsoby hodnotících stupnic a hodnocení dodavatelů:

 • Hodnotící stupnice nominální
 • Hodnotící stupnice ordinární
 • Hodnotící stupnice kardinální
 • Prosté hodnocení podle pořadí
 • Váhové hodnocení podle pořadí (zdokonalené prosté hodnocení)

V našem případě použijeme váhové hodnocení, které je z nabízených metod nejpřesnější.

Váhové hodnocení podle pořadí

U váhové hodnocení je důležité si zvolit porovnávané parametry a ty následně ohodnotit pořadím a přiřadit jim jejich procentuální význam. Součet procent musí dávat 100 %.

Objektivní a subjektivní parametry:

 • Nabízená cena
 • Splatnost
 • Kvalita referencí
 • Rychlost doručení díla
 • Technické řešení
 • Práce s administrací
 • Kredibilita
 • Dojem

Lze zde pracovat s dalšími parametry jako způsob podpory, vzdálenosti dodavatele a mnoho dalšího. Pro ukázku jsme vybrali práci s administrací. Administraci budete používat pravděpodobně velmi často, je důležité, aby vám sloužila dobře.

Nyní si lze sestavit první tabulku, kde bude probíhat hodnocení dodavatelů. Vypíšeme dodavatele a jejich hodnoty u jednotlivých parametrů.

Tab. č. 1
Parametry Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3
Nabízená cena 651 000 Kč 450 000 Kč 586 000 Kč
Splatnost 31 dní 14 dní 14 dní
Kvalita referencí Velmi dobrá Dobrá Velmi dobrá
Rychlost doručení díla Do 31.5. Do 31.8. Do 31.7.
Technické řešení Velmi dobré Dobré Velmi dobré
Práce s administrací Velmi dobré Velmi dobré Velmi dobré
Kredibilita 15 let na trhu 7 let let na trhu 3 roky na trhu
Dojem Velmi dobrý Velmi dobrý Dobrý

Nyní se vytvoří další tabulka, kde se tyto parametry ohodnotí. Nejlepší dodavatel dostane 1 a s dalším dodavatelem se hodnota navyšuje o 1. Druhý nejlepší dodavatel tedy dostane 2. Pokud jsou stejné hodnoty u dvou dodavatelů, dostanou oba stejnou „známku“.

Tab. č. 2
Parametry Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3
Nabízená cena 3 2 1
Splatnost 1 2 2
Kvalita referencí 1 2 1
Rychlost doručení díla 1 3 2
Technické řešení 1 2 1
Práce s administrací 1 2 1
Kredibilita 1 2 3
Dojem 1 1 2
Součet 10 14

14

Hodnocení 1 2

2

V této fázi, kdy je vytvořena tabulka dle pořadí vidíme, že se jeví nejlépe Dodavatel 1. Ve chvíli, kdy existuje hodnocení parametrů jednotlivých dodavatelů, lze přistoupit k přiřazením jednotlivých vah.

Tab. č. 3
Parametry Váha Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3
Nabízená cena 30 % 3 0,9 1 0,3 2 0,6
Splatnost 5 % 1 0,05 2 0,1 2 0,1
Kvalita referencí 25 % 1 0,25 2 0,5 1 0,25
Rychlost doručení díla 5 % 1 0,05 3 0,15 2 0,1
Technické řešení 15 % 1 0,15 2 0,3 1 0,15
Práce s administrací 10 % 1 0,1 2 0,2 1 0,1
Kredibilita 5 % 1 0,05 2 0,1 3 0,15
Dojem 5 % 1 0,05 1 0,05 2 0,1
Součet 100 % 10 1,6 14 1,7 14 1,55
Hodnocení   2   3   1

Přesnější váhové hodnocení dodavatelů dle tabulky č. 3 prokázalo, že nejvhodnějším dodavatelem dle určených vah je Dodavatel 3.

Komentář INSPIRE
Proces výběru se bude lišit projekt od projektu a cílem tohoto článku bylo ukázat standardy v tomto oboru a hlavně návod, jak postupovat při výběru strategického dodavatele ve chvíli, kdy máte před sebou projekt většího rozsahu a chcete udělat maximum, abyste výběrové řízení nepodcenili.

Věříme, že se vám tento návod bude hodit a že vám pomůže k vhodnému výběru! 😊